Nieuw wetsvoorstel ecocide volgens Raad van State te algemeen omschreven

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het gaat om het wetsvoorstel van het inmiddels uit het parlement vertrokken Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Met het voorstel wil de initiatiefnemer ecocide als strafbaar feit toevoegen aan het Wetboek van Strafrecht. Met ecocide wordt bedoeld het opzettelijk handelen of nalaten dat leidt tot ernstige schade aan het milieu, bijvoorbeeld aan een groot ecosysteem....