CRvB: vergoeding bezwaarkosten niet langer geldige reden voor doorprocederen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Tot nu toe oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat het willen ontvangen van een vergoeding van bezwaarkosten voldoende procesbelang opleverde - ook al viel met de procedure inhoudelijk niets nader te bereiken. Die lijn wordt met de onderhavige uitspraken gewijzigd. Per heden levert het niet...