Persoonlijke beleidsopvattingen onder de Woo: een praktisch overzicht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Net als onder Wob kent de Woo de uitzondering dat informatie die is opgesteld ten behoeve van intern beraad niet openbaar hoeft te worden gemaakt door bestuursorganen, indien die informatie persoonlijke beleidsopvattingen bevat. Informatie die onder de Wob als persoonlijke beleidsopvatting werd ...