�Een digitale ANWB nodig die belangen behartigt en mensen helpt als ze vastlopen in de systemen�

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In mijn praktijk hoor ik individuele verhalen van bewoners die illustratief zijn voor de grotere maatschappelijke vraagstukken. Zo merk ik op dat dat de computer vaak eerder wordt geloofd dan mensen, en dominant wordt in het maatschappelijk verkeer. Met argwaan tot gevolg.*)