Wie maakt de rechter minder druk?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ondanks alle onderzoek, rapportages, conclusies, aanbevelingen, inspanningen en goede wil, is het probleem van de werkdruk in de rechtspraak en het openbaar ministerie door de jaren heen niet kleiner geworden. Dat staat in nóg een rapport met onderzoek, conclusies en aanbevelingen. Opsteller Jaap Winter wil de heilige huisjes neerhalen die verbetering tegenhouden, zonder hun waarden aan te tasten.

De opleidingscapaciteit is volgens Winter de grootste beperkende factor voor de instroom van rechters, en in zekere mate ook voor officieren van justitie. Het probleem zit hem niet in gebrek aan animo om rechter te worden, maar in het feit dat er onvoldoende capaciteit is om kandidaten op te leiden. De voortdurende toets-momenten gaan gepaard met omvangrijke bureaucratische belasting voor de rechters die als opleiders zijn aangesteld. Dit maakt dat veel rechters ervan afzien opleider te worden, naast al het overige werk dat ge...