Ook ervaringsjaren zzp’er tellen mee bij indiensttreding en inschaling conform cao

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer vertrekt, enige tijd (elders) werkt als zzp’er, maar na verloop van tijd toch weer in dienst treedt. Moet de werkgever dan bij inschaling in de bij de functie behorende loonschaal rekening houden met de opgedane ervaringen als zzp’er - zelfs als deze...