Raad van State: opname vertrouwelijke gesprekken in strijd met grondrechten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Volgens de Afdeling advisering zijn twee amendementen bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet onverenigbaar met de Grondwet, het EVRM en het Unierecht.