Belanghebbenden in kinderbeschermingsprocedures

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het belanghebbendenbegrip uit de eerste volzin van art. 798 lid 1 Rv geeft een open norm en luidt: 'Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder belanghebbende verstaan degene op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft.' Invulling hiervan is aan de rechtspraktijk...