Handhavingszaak waarin wordt vooruitgeblikt op vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze uitspraak is een sanctiebesluit inzake een geplaatste erfafscheiding op een perceel aan de orde. Hoewel volgens het overgangsrecht van de Invoeringswet Omgevingswet het oude recht van toepassing is, wordt vanuit de evenredigheid vooruitgeblikt of ook onder de Omgevingswet...