Verplicht digitaal procederen bij Hoge Raad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De verplichting tot digitaal procederen geldt voor partijen die zich via een civiele cassatieadvocaat bij de Hoge Raad in de prejudiciële procedure melden. Het verplicht digitaal procederen bij de Hoge Raad heeft betrekking op prejudiciële procedures waarbij op of na 1 mei 2024 door de rechter de beslissing is genomen om een vraag of vragen aan de Hoge Raad te stellen. Dit laat de Hoge Raad in een bericht weten....