'Stop het strategisch laat indienen van bestuursrechtelijke processtukken'

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Advocaat en hoogleraar Tom Barkhuysen laakt het feit dat processtukken steeds vaker zo kort mogelijk voor de mondelinge behandeling worden ingediend, teneinde het de wederpartij lastig te maken. Hij pleit voor een aanpassing van de termijnen in de Awb.