De aannemelijkheidsmaatstaf in het bestuursrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In het bestuursrecht geldt als hoofdregel de bewijsmaatstaf van aannemelijkheid. Als begrip lijkt ‘aannemelijkheid’ twee functies te vervullen. De term geeft enerzijds weer hoeveel zekerheid de
rechter (of het bestuur) behoeft om een bepaald rechtsgevolg toe te kennen. Anderzijds geeft de term ...