Vertraagde postbezorging staat niet in de weg aan onverwijldheid ontslag op staande voet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De rechter constateert in de onderhavige zaak dat de periode tussen het ontslag op staande voet en ontvangst van de ontslagbrief door werknemer lang geweest is. Werkgever heeft echter voortvarend gehandeld door de brief met daarin de redenen voor het ontslag op staande voet binnen enkele dagen...