Loon bepaalt mate van arbeidsongeschiktheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het is een veel gehoorde klacht. Ondanks het hebben van medische beperkingen, wordt er geen WIA-uitkering toegekend door UWV. De hoogte van het loon van een werknemer voorafgaande aan arbeidsongeschiktheid speelt daarbij ‘de hoofdrol’.  

In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) wordt bepaald wanneer een werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Er gelden daarvoor verschillende voorwaarden, die in de Wet WIA terug te vinden zijn. In dit artikel gaan wij in op het loon dat de werknemer verdiende voorafgaande aan zijn arbeidsongeschiktheid (de eerste ziektedag). Bij de WIA-beoordeling speelt dat loon namelijk een niet te miskennen rol.

Wachttijd WIA

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij ten gevolge van ziekte of gebrek ongeschikt is voor het verrichten van zijn arbeid. Voordat een zieke werknemer aanspraak kan maken op een WIA-uitkering, zal hij eerst de wachttijd van...