Te laat met bezwaar of beroep tegen belastingaanslag: Hoge Raad coulanter

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bezwaar of beroep tegen een belastingaanslag moet binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag/uitspraak ingesteld worden. Daarna wordt een bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijk verklaard. Dit is anders indien het te laat maken van bezwaar- of beroep verschoonbaar blijkt. Daarvan...