Benoeming thesaurier-generaal bij Financiën

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Drs. J.K. (Jasper) Wesseling wordt thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 12 augustus 2024.