Is eigenaar aangrenzend perceel altijd belanghebbende?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De vraag welke uitzonderingen mogelijk zijn op het uitgangspunt dat aangrenzende eigenaars per definitie belanghebbende zijn, is vanuit oogpunt van rechtsvorming interessant. Een overzicht van enkele casus.