Gemachtigde beheerst Nederlandse taal niet: geen reden voor verschoonbaar te laat ingediend bezwaar

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het feit dat appellant in deze zaak niet werd bijgestaan door een rechtshulpverlener, maakt dat de Afdeling moet bezien of zich bijzondere omstandigheden voordeden die maken dat de termijnoverschrijding niet aan hem kan worden toegerekend. Appellant stelt in dit verband dat hij, noch zijn...