Kabinet zet in op betere spreiding rijkswerkgelegenheid over Nederland

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het kabinet wil de rijkswerkgelegenheid beter spreiden over het land. Het belang van de regio gaat een grotere rol spelen in de besluitvorming en de coördinerende en adviserende rol van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt versterkt. Dit schrijft minister De Jonge (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd.