Toch last onder bestuursdwang na strafrechtelijke vrijspraak voor dezelfde feiten?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Afdeling legt uit dat de onschuldpresumptie zich niet beperkt tot strafrechtelijke procedures, maar zich kán uitstrekken tot een bestuursrechtelijke procedure - als geschilpunten in die procedure samenhangen met een strafzaak. Dit kan zich voordoen tijdens, maar ook na het staken van een...