Geluidsoverlast niet altijd onderdeel van toetsingskader bij realisatie sportveld

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning ter realisatie van een padelbaan hoeft de initiatiefnemer niet altijd rekening te houden met geluidsoverlast voor omwonenden. Padel valt (in casu) onder de bestemming 'Sport' en als de activiteit niet in strijd is met de bestemming hoeft de gemeente de...