Hoogleraar gaat relatie onderzoeken tussen criminaliteit en stadsgeografie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De geografische criminologie is al ruim twee decennia een van de speerpunten van het NSCR. Bij de invulling van de leerstoel beoogt de nieuwe bijzonder hoogleraar Wim Bernasco de stadsgeografie en de criminologie met elkaar te verbinden door misdaad en misdaadbestrijding te bestuderen vanuit het perspectief van de stadsgeografie. Dat betekent dat onderzocht wordt of en hoe sociaal-ruimtelijke processen als toerisme, dagelijkse mobiliteit, schoolkeuze, digitalisering en segregatie verband houden met misdaad, overlast en veiligheidszorg. Een belangrijk thema is de vraag welke rol misdaad, overlast en veiligheidszorg spelen bij het ontstaan, voortbestaan en verdwijnen van sociaal-ruimtelijke ongelijkheden....