A-G HR: moet inspecteur wijzen op recht op rechtsbijstand in fiscale boetezaken?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een omvangrijke en lezingswaardige conclusie over het onderscheid tussen strafrecht en fiscaal boeterecht. Gelden de rechten uit art. 6 EVRM (eerlijk proces) in hun volle omvang?
Uit EHRM-rechtspraak wordt niet duidelijk of bij fiscale boetes moet worden gewezen op het recht op rechtsbijstand. Er ...