Bibob: samenhang tussen strafbare feiten en aangevraagde beschikking moet duidelijk zijn

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen
de achtergrond van een (rechts)persoon onderzoeken in het kader van een vergunning- of subsidieverlening,
bij het aangaan van een vastgoedtransactie, of bij het gunnen van een
overheidsopdracht. Indien een ernstig gevaar bestaat dat de aanvrager...