Kamerbrief Adviesrapport Adviesraad Migratie Derderangsburgers en de EU-detacheringsrichtlijn

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Van Gennip (SZW) geeft, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, haar appreciatie van het advies “Geen derderangsburgers. De risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving” van de Adviesraad Migratie.Kamerbrief Adviesrapport Adviesraad Migratie Derderangsburgers en de EU-detacheringsrichtlijn