Bommetje onder fiscale optimalisatie bij herstructureringen?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De rechtbank stelt in deze WHOA-zaak vast dat de vormgeving van het herstructureringsakkoord (mede) is ingegeven door fiscale motieven, maar dat dit niet is afgestemd met de Belastingdienst via een ruling. De rechtbank vraagt zich vervolgens af of deze gang van zaken strijdig is met doel en...