Druk op asielopvang, aanpak van criminaliteit en toegang tot juridische hulp

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In 2023 stond de opvang van asielzoekers weer onder zeer grote druk. Samen met gemeenten en provincies is gestart met de implementatie van de Spreidingswet om de druk van de asielopvang beter te verdelen over het land. De pilot doorstroomlocaties draagt bij aan het sneller huisvesten van vergunninghouders in gemeenten zodat die kostbare plekken in de opvang weer vrijkomen voor asielzoekers. Met migratiepartnerschappen met derde landen heeft het kabinet geïnvesteerd in het terugdringen van irreguliere migratie en de aanpak van mensensmokkel en mensenhandel, en als er toch mensen komen die hier niet mogen blijven, het bevorderen van hun terugkeer. Met het gesloten Europese Asiel- en Migratiepact slaan we in Europa onder meer de handen ineen om onze buitengrenzen beter te bewaken.