Hoofdlijnenakkoord: constitutioneel hof, vergisrecht en strengere straffen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Onder de titel ‘Hoop, lef en trots’ doen de beoogde regeringspartijen hun plannen voor de komende vier jaar uit de doeken. Bijna drie van de 25 A4’tjes van het akkoord gaan over ‘Goed bestuur en een sterke rechtsstaat’. Om te voorkomen dat er opnieuw situaties als ‘Toeslagen’ en ‘Groningen’ ontstaan, komen de partijen met een agenda voor vernieuwing van de democratie, de rechtsstaat, het bestuur en de controle daarop. “Doel is het versterken van het belang van de Grondwet en van grondrechten, van ‘checks and balances’ in ons democratisch bestel, van rechtsstatelijke instituties en rechtsbeginselen.”...