Bestraffing advocaat wegens kritiek op rechter schendt art. 10 EVRM

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de zaak Lutgen t. Luxemburg heeft het EHRM zich gebogen over de verenigbaarheid van een strafrechtelijke veroordeling van een advocaat met art. 10 EVRM (het recht op vrijheid van meningsuiting). De advocaat kreeg een geldboete van €1.000 opgelegd wegens het 'beledigen' van een rechter in een...