Eerste uitspraak omgevingsvergunning Flora- en fauna-activiteit Omgevingswet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de vergunning op grond van de Omgevingswet voor het opzettelijk verstoren van de wolf met een paintballgeweer niet goed onderbouwd. Volgens de Faunabescherming is er geen sprake van afwijkend gedrag bij de wolf en/of moet daar eerst nader...