Verzoek minderjarige tot omgang met halfbroertje of -zusje mogelijk via informele rechtsingang

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De informele rechtsingang biedt kinderen van 12 jaar of ouder de mogelijkheid om zich tot de rechter te wenden. De rechter kan dan - nadat het verzoek is behandeld en alle belanghebbenden zijn gehoord - ambtshalve een beslissing nemen.