AG HR: Verduidelijk en beperk Didamregels

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een kritische conclusie van advocaat-generaal Snijders: een grondtransactie met een gemeente kan niet achteraf nog worden aangetast omdat deze (in strijd met het Didam-arrest) 1-op-1 gesloten is - en schadevergoeding blijft dientengevolge wél mogelijk.

Alleen in 'extreme gevallen', of als een...