Benoeming burgemeester Almelo

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De heer R.T.A. (Richard) Korteland wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Almelo. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 19 juni 2024.