Hoogte vergoeding proceskosten bestuursrecht in lijn met Europees recht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Appellanten betoogden dat de hoogte van de (in hun ogen te lage) proceskostenvergoeding in strijd zou zijn met het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) en artikel 47 EU-Handvest, alsmede met het Verdrag van Aarhus en de EU-mer-richtlijn. Nu zij een aanzienlijk deel van hun proceskosten zelf ...