Verschoonbare termijnoverschrijding in de sociale zekerheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Centrale Raad van Beroep heeft in drie uitspraken expliciet toepassing gegeven aan de uitspraken van het CBb rond verschoonbaarheid van termijnoverschrijding van 30 januari 2024. Als het gaat om het bewijs van bijzondere omstandigheden die overschrijding van een termijn billijken, ziet de...