Drie jaarsalarissen billijke vergoeding wegens schending re-integratieverplichtingen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Werkgever heeft niet aan haar verplichtingen voldaan door structureel en tegen het advies van de bedrijfsarts in niet mee te werken aan re-integratie in het eerste spoor.
Aan werkneemster wordt een billijke vergoeding toegekend van € 443.916 bruto, gelijk aan drie jaarsalarissen.
Daarbij is...