De Europese CSDDD-richtlijn is nu definitief

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Europese Raad heeft afgelopen vrijdag de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD) aangenomen. Deze richtlijn verplicht bedrijven om zorgvuldig(er) om te gaan met mens en milieu.

Bedrijven die binnen de richtlijn vallen zullen worden onderworpen aan uitgebreide due diligence-verplichtingen op het gebied van mensenrechten en milieu. Bedrijven kunnen dus voortaan ook verantwoordelijk worden gehouden. De CSDDD-richtlijn gaat gelden voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers en een omzet van meer dan 450 miljoen euro. Voorheen werd er nog gestreefd naar een verdeling in sectoren met een hoog risico, maar dat is nu niet meer het geval. Eerder stemde de Europese Raad op 15 maart 2024 al voor de Corporate Sustainability Due Diligence Directive

De CSDDD, voorgesteld door de Europese Commissie in 2022, markeert hiermee een grote stap richting een duurzamer en verantwoorder bedrijfsleven binnen de Europese Unie. Lidstaten hebben twe...