Cassatievlog #099 | Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de Wmo

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

HR 24 mei 2024  ECLI:NL:HR:2024:742
Dit arrest gaat over de vraag of een gemeente in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 langs privaatrechtelijke weg nakoming mag vorderen van de contractuele verplichting van een zorgaanbieder om mee te werken aan administratieve controle door de gemeente. De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. Hidde Volberda bespreekt het arrest.