WHOA-rechter bevoegd in te grijpen in zeggenschapsrechten AvA tijdens een akkoordprocedure?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de WHOA is niets geregeld over hoe om te gaan met vennootschapsrechtelijke zeggenschapsrechten, zoals de ontslagbevoegdheid van de AvA tijdens een akkoordprocedure. In dit artikel wordt beschreven dat in de praktijk een botsing tussen het insolventierecht en vennootschapsrecht kan ontstaan.