Conclusie staatsraad A-G over toepassing van artikel 6:19 Awb bij ruimtelijke plannen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In bestemmingsplanzaken wordt art. 6:19 Awb ruim toegepast. Dat heeft vanuit het oogpunt van effectieve geschilbeslechting voordelen - maar ook nadelen. Met het zogenoemde fictieve beroep dijt de omvang van het geding uit. Om dit te beperken, kan de rechtspraak worden aangepast. De uitdijende...