Controleerbare groei en duurzame ontwikkeling centraal in Bestuursakkoord Bonaire

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft samen met het bestuurscollege van Bonaire, het bestuursakkoord Bonaire 2024-2027 getekend. In dit bestuursakkoord worden de afspraken tussen Bonaire en het Rijk vastgelegd. Het Bestuursakkoord vormt de basis voor een meerjarige en duurzame samenwerking tussen Bonaire en het Rijk. In het akkoord staan controleerbare groei en duurzame ontwikkeling van het eiland centraal. Deze zijn vertaald naar drie inhoudelijk pijlers: een rechtvaardige samenleving, een integrale aanpak duurzame ontwikkeling en krachtig bestuur en participatieve democratie.