Weigering verblijfsvergunning wegens van misbruik van recht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag een asielvergunning weigeren als sprake is van misbruik van recht. Het Unierechtelijke beginsel van het verbod van misbruik van recht heeft een algemeen karakter en is daarom ook van toepassing binnen het asielrecht. Dat de wetgever de...