Klachtplicht in IT-geschillen: de zaak Limis/Insulcon

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een beroep op (schending van) de klachtplicht lijkt wel standaard onderdeel in iedere procedure over IT-geschillen. We zien dat een beroep op schending van de klachtplicht vaak wordt gedaan, maar zelden wordt toegewezen. De klacht is immers vormvrij – vereist is slechts dat deze de mededeling...