Overgang pensioenen politieke ambtsdragers naar nieuwe pensioenstelsel

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Alle werknemers die in Nederland pensioen opbouwen, gaan over naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat is zo geregeld in de aangenomen Wet toekomst pensioenen (Wtp). De pensioenen van politieke ambtsdragers, zoals Tweede Kamerleden, ministers en staatssecretarissen, wethouders en gedeputeerden, zijn op dit moment geregeld in de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (Appa). Een aangenomen motie in de Eerste Kamer, roept het kabinet op om ook de pensioenen van politieke ambtsdragers onder te brengen in het nieuwe pensioenstelsel. Hoe de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor politieke ambtsdragers eruit moet komen te zien, wordt beschreven in een brief van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. Zo wordt het bedrag voor reeds opgebouwde pensioenaanspraken van politiek ambtsdragers overgedragen aan het pensioenfonds ABP. Deze operatie kost niet meer geld dan reeds op basis van opgebouwde aanspraken moest worden...