Bedreigde advocaten mogen persoonsgegevens afschermen in Kadaster

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Advocaten die beroepshalve worden bedreigd, mogen hun persoonsgegevens laten afschermen in de registers van het Kadaster. Dat zijn de Nederlandse Orde van Advocaten en het Kadaster overeengekomen.

Alleen bestuursorganen, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens dan nog bekijken, voor zover die dat nodig hebben voor het uitoefenen van hun wettelijke taak. Dit maak onder andere ‘doxing’ van advocaten minder makkelijk.

De nieuwe maatregel geldt voor advocaten die onroerend goed op hun naam hebben staan in registers van het Kadaster. Sinds begin 2023 is het voor advocaten al mogelijk om hun bezoekadres in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te laten afschermen.

Spelregels

Het Kadaster en de NOvA hebben een aantal spelregels opgesteld:

U belt vertrouwelijk de NOvA-noodtelefoon: 06 – 361 132 51 (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar) en doet melding...