Kamervragen over eerste suppletoire begroting 2024 van BZK, EZ en JenV

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen van de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken over de eerste suppletoire begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Economische Zaken en Klimaat (XIII) en Justitie en Veiligheid (VI). Kamervragen over eerste suppletoire begroting 2024 van BZK, EZ en JenV