Minder belastingdruk voor bedrijven met aanzienlijke verliezen bij bereiken van WHOA-akkoord

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Vanwege een beperking van verliesverrekening is vennootschapsbelasting verschuldigd bij verliezen van meer dan 1 miljoen euro en een belastbare winst (inclusief kwijtscheldingswinst) van meer dan 1 miljoen euro. Hierdoor kan na het bereiken van een WHOA-akkoord alsnog een belastingschuld ontstaan ...