Soms reactiemogelijkheid verplicht na advies op zienswijze

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze uitspraak van de Raad van State bevestigt de vaste lijn met betrekking tot de verplichte reactiemogelijkheid voor indieners van zienswijzen. Mocht naar aanleiding van een zienswijze (nader) advies worden ingewonnen, dan is het bestuursorgaan in sommige gevallen verplicht om de betrokkenen...