TK Reactie op verzoek van het lid Mutluer Groenlinks PvdA inzake een kabinetsreactie op de inbreng van de Unie van Waterschappen voor het commissiedebat Nationale veiligheid brandweer en crisisbeheersing

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

TK Reactie op verzoek van het lid Mutluer Groenlinks PvdA inzake een kabinetsreactie op de inbreng van de Unie van Waterschappen voor het commissiedebat Nationale veiligheid brandweer en crisisbeheersing