Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen commissie Digitale Zaken over jaarverantwoording 2023 BZK, EZK en JenV

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken over de jaarverantwoording over 2023 van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV).Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen commissie Digitale Zaken over jaarverantwoording 2023 BZK, EZK en JenV